Tentang Virgin Gold

 Siapa kami?

                Sejak ditubuhkan pada tahun 1999, Virgin Gold Mining  Corporation telah berkembang dengan cepat menjadi salah satu
eksplorasiemas yang terkemuka di dunia dan syarikat perlombongan 
dan sebuah organisasi, muda yang dinamik dengan liputan global dan perspektif antarabangsa. Berpusat di Panama, suatu bidang kuasa bebas cukai antarabangsa lepas pantai, Virgin Gold menggunakan pelbagai kenderaan lepas pantai untuk memudahkan operasi darat perniagaan. Ini bererti kita mampu menghasilkan pendapatan yang baik dan bebas cukai dividen kepada pemegang saham kami diseluruh dunia.Dengan sekitar 500 pekerja, Virgin Gold dikendalikan secara cekap, di mana setiap orang    dalam organisasi memahami visi,misi dan falsafah syarikat. Walaupun usia kami, Virgin Gold  lebih baik berstruktur, dan lebih berhati-hati dikendalikan dan kewangan layak daripada rakan-rakan, yang membolehkan anda secara optimum mengeksploitasi suatu volatilitas yang tak terduga dipasaran kewangan saat ini.   


 Papan eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan operasi sehari-hari dari korporat sedangkan lembaga pengarah membuat keputusan penting dan memutuskan isu utama yang disarankan oleh pelbagai jawatankuasa. Sokongan terkini Lembaga Pengarahdalam risiko menilai, tatacara Remunerasi, dan pemantauan integriti laporan kewangan. Sementara itu, baik juruaudit luaran dandalaman bekerja sama erat untuk memastikan setiap operasi mencapai tujuannya, pemegang saham menikmati faedah maksimum dan syarikat tumbuh lebih tinggi


 Virgin Gold saat ini beroperasi di bahagian Afrika dan AmerikaSelatan dan menumpukan pada nilai pemegang saham berkembang melalui usaha sama, pengambil alihan, eksplorasi dan pembangunan projek emas berpotensi skala besar.    


  Apa yang kami tuju?


Visi


Virgin Gold, serta menjadi syarikat yang benar-benar giat danhebat, mempertahankan harapan yang realistik dan boleh dicapai.Saat ini pemain akan niche global, visi jangka panjang kami adalah untuk menjadi pemimpin industri emas, industri perlombongan dansektor perdagangan.

Kami bertujuan untuk mencapai ini melalui kerjasama, usaha sama,perkongsian, pengambil alihan dan eksplorasi di semua lokasi geografi. Perawan Emas bertujuan untuk meningkatkan 3-5000000000 dolar modal kerja melalui penerbitan baru SahamPenukaran pilihan untuk masyarakat global dalam beberapa tahun akan datang.Misi


misi syarikat kami adalah untuk membina sebuah usaha perlombongan yang berterusan yang secara konsisten memberikan keuntungan atas pada saham kepada pemegang saham saat memimpin dari segi keselamatan, pengurusan persekitaran dan tanggung jawab syarikat.

IPO

Sementara Tawaran Umum Perdana (IPO) adalah cadangan menarik dan menguntungkan, itu bukan sebahagian daripada tujuan jangka pendek kami. Kami sedang selesa sebagai syarikat swasta kerana membolehkan kami lebih banyak ruang di mana untuk tumbuh dan bersaing. Berpusat di suatu bidang kuasa cukaidan usaha yang ramah lepas pantai, Virgin Gold lebih baik-ditempatkan dan lebih fleksibel boleh melabur dalam operasi darat banyak dari rakan-rakan yang lebih besar. Tujuan jangka pendek kami adalah untuk tumbuh syarikat ini menjadi pemimpin industri global dan kembali dividen yang baik dan konsisten kepada pemegang saham.

Namun, go public tetap keutamaan jangka menengah kami. Kami melihat diri kita melancarkan IPO dengan tahun 2015 jika persekitaran kondusif. Ini akan sangat menarik jika hal ini terwujud sejak berjuta-juta pemegang saham peribadi kita akan mempunyai saham awam. Virgin Gold Penukaran Pemegang Saham yang dipilih akan mampu menukarkan sahamnya kepada awam saham biasa tersenarai. Saham yang mereka saat ini melanggan dengan Virgin Gold berpotensi akan menghargai beberapa kali selama selepas IPO.Nilai Syarikat

Nilai-nilai kami dan prinsip membantu kami dalam perjalanan kami menuju pembangunan berterusan. Dengan hidup menurut kami pasti Undian Syarikat, kami boleh memenuhi keperluan saat ini organisasi kami dan stakeholder, sekaligus menjaga,mempertahankan dan meningkatkan modal manusia, alam dan kewangan untuk masa depan.
1.Ahli dahulu


Kami menghormati setiap individu. Kami menarik kekuatan dari peluang yang sama dan kepelbagaian, sementara juga menyokong pertumbuhan peribadi dan pembangunan. Kami melayan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan sebagai komoditi utama untuk masa depan organisasi kita. Kami menghormati hak asasi manusia dan semua manfaat dari jiwa keusahawanan dari setiap individu. Kami akan memastikan semua rakyat kita dimaklumkan perkembangan syarikat yang penting dan isu.


2.Corporate kewarganegaraan


Kami komited untuk standard etika dan pemerintahan tertinggi dalam industri. Komitmen terhadap tanggung jawab perusahaan kami akan tetap menjadi keutamaan perniagaan utama untuk organisasi kami.

3.Prestasi tinggi budaya

Virgin gold adalah sebuah syarikat berorientasikan hasil, fokus tanpa henti pada memberi dan melaksanakan tujuan perniagaan quality. Kami menghargai inovasi, adaptasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan terhadap strategi perniagaan kami. Kerja pasukan dan perbaikan terus menerus merupakan pusat budaya perniagaan kami. Oleh kerana itu, kita memperhatikan dan menghargai keunggulan.

4.Disiplin kewangan

Kami akan terus berhati-hati dengan wang pemegang saham ,maka disiplin adalah pusat falsafah pengurusan kewangan kita.Kami akan selalu mencari cara baru yang lebih efisien untuk menggunakan sumber daya syarikat untuk kepentingan stakeholder.

5.Integriti

Di atas semuanya, kami komited untuk integriti dalam semua yang kami lakukan untuk, rakan kongsi kami,pemegang saham,masyarakat pekerja, dan masyarakat, selalu dan di mana-mana.

Tata Urus Syarikat

Cara kita berinteraksi dengan stakeholders kami adalah asas untuk perniagaan kami dan kejayaan kami. Kami berusaha keras untuk bertindak dengan integriti, tanggung jawab, transparansi keadilan,dan kebijaksanaan bila-bila masa untuk mengamankan kepercayaan para pemangku kepentingan.

tata urus syarikat Virgin Gold sesuai dengan standard antarabangsa yang berlaku. Kami mengakui pentingnya tadbirurus syarikat yang baik dan tahu bahawa pendedahan telus yang sama membantu para pemangku kepentingan menilai kualiti Group dan pengurusan kami dan membantu pelabur dalam keputusan pelaburan mereka.
                   
1.Patuh Dengan Peraturan dan Peraturan

Kami mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip dan sesuai dengan peraturan dan syarat dari setiap bidang kuasa di mana kita beroperasi, dengan beberapa pengecualian kecil di mana peraturan-peraturan tidak berlaku bagi pihak asing.

2.Rangka Kerja Tata Urus Syarikat kami

dasar tadbir urus syarikat kami dan prosedur yang ditata dalam siri dokumen yang mengatur organisasi dan pengurusan Virgin Gold Mining Corporation. Lembaga Pengarah telah mengadopsi beberapa siri Manual Tata Urus Syarikat yang bertujuan untuk menjelaskan dan mempromosikan pemahaman tentang struktur tadbir urus.

3.Menguruskan Risiko


Kami fungsi Pengurusan Risiko menduduki peranan sentral dalamorganisasi kami kerana menggalakkan budaya risiko disiplin danmencipta transparansi yang sesuai dengan menyediakan asasyang kuat bagi pengurusan untuk menentukan profil risiko yangsesuai. Pengurusan Risiko dalam memastikan pendekatan yangbijaksana dan cerdas untuk mengambil risiko yang tepat baki risikodan kembali dan mengoptimumkan peruntukan modal di seluruhsyarikat. Selain itu, melalui budaya pengurusan risiko yang proaktifdan penggunaan alat-alat mutakhir kuantitatif dan kualitatif kamiberusaha untuk meminimumkan potensi risiko yang tidak diinginidalam operasi kami.

4.Komited untuk Pematuhan


Kami berusaha tanpa henti untuk memastikan bahawa para pekerja kami menjaga standard tertinggi sesuai dengan semua keperluanundang-undang, peraturan-peraturan dan dalaman. Pekerja kamidiminta untuk mengamati standard yang ketat perilaku profesionalbila-bila masa. pertimbangan Pematuhan adalah sangat pentingketika memilih pekerja, mengembangkan peranti latihan, danmendefinisikan proses dan peraturan-peraturan dan merupakanelemen penting dari semua sistem kami pengawasan dan kawalan

5.Menghargai Keunggulan

Kami komited untuk menggunakan pendekatan pampasan yangmenghargai keunggulan, mendorong sumbangan peribadi danpertumbuhan profesional dan menyelaraskan kepentingan pekerjadengan orang-orang dari Virgin Gold, sehingga memotivasipenciptaan nilai pemegang saham. kejayaan syarikat jangkapanjang dalam bidang perlombongan, penerokaan dan industriperdagangan bergantung pada kekuatan modal manusia, dantujuan kami adalah menjadi syarikat pilihan di pasaran dan segmenperniagaan yang mana kami beroperasi.


Kerjaya

Kita mengakui orang sebagai aset utama kami, dan fakta bahawakejayaan jangka panjang kami sebagai sebuah organisasibergantung pada kemampuan kita untuk merekrut danmengekalkan pekerja terbaik. Sebagai organisasi antarabangsayang terkemuka, Virgin Gold mencari pemimpin keluar berbakatuntuk bergabung dengan pasukan. persekitaran kami adalah salahsatu yang menyajikan cabaran unik dan kesempatan belajar takterhad.                                                                                                                

             Secara khusus, kami sedang mencari
orang-orang yang berkongsinilai-nilai kita dan yang:
  • Cerdas
  • Inovatif
  • Pengusaha Didorong
  • Teruja
  • Penuh perhatian
  • Pasukan-fokus
  • Etika
Untuk mendaftar untuk suatu kesempatan kerja saat ini dalam Virgin Gold
hubungi admin : 017-7118085